Concursurile Winners

Concursurile Winners

Dacă doriți să primiți
informații actualizate
despre Concursurile Winners,
introduceți emailul dvs. aici:

Publicitate

          publicitate

          publicitate
Let’s Do It, Romania!

Programa Winners - Științe ale naturii/ Biologie

înapoi

PROGRAMA SECȚIUNII ȘTIINȚELE NATURII/CUNOAȘTEREA MEDIULUI ȘI ȘTIINȚEI/BIOLOGIE

SEM.I

Clasa I

Elemente ale mediului social şi cultural
- Obiective sociale din cartier, localitate.
- Obiective culturale din cartier, localitate.
Plante si animale
- Observarea unor plante/unor animale din mediul apropiat al copilului şi/sau de la colţul viu
al clasei.
- Recunoaşterea şi denumirea părţilor componente ale unei plante (rădăcină, tulpină, frunze,
flori, fructe) / ale corpului unui animal (cap, trunchi, membre).

Clasa a II-a

Elemente ale mediului natural
- Forme de relief: munţi, câmpii.
Plante si animale.
- Asemănări şi deosebiri între plante şi animale.
- Asemănări şi deosebiri între unele plante şi animale din alte zone geografice.

Clasa a III-a

Caracteristici şi proprietăţi ale corpurilor
Formă, culoare, dimensiune (lungimea ca rezultat al măsurării în unităţi standard; volumul (capacitatea) ca rezultat al măsurării/comparării în unităţi nestandard).
Stări de agregare (solid/lichid/gaz) - identificare în funcţie de formă şi volum.
Corpuri cu viaţă şi fără viaţă: plante şi animale; materiale naturale şi prelucrate. Utilizări.
Rolul structurilor de bază ale organismelor vii:
o rolul componentelor observabile la plante: rădăcină, tulpină, frunză, floare, fruct, sămânţă
o rolul componentelor observabile şi a unor organe interne la animale şi la om: cap, trunchi, membre, organe de simţ, stomac, plămâni, inimă, rinichi, schelet.

Clasa a IV-a

Omul şi mediul
• Medii de viaţă: grădina, pădurea, balta, delta, peştera, mările calde, oceanul. Relaţii de hrănire.
• Resurse naturale: apă, soluri, roci, minerale, lemn, combustibili, hrană. Protejarea lor.
Transformări ale corpurilor şi materialelor
• Ciclul vieţii: naştere, creştere şi dezvoltare, înmulţire, moarte. Cicluri de viaţă ale organismelor (plante, fluturi, broaşte, oameni).
• Transformări ale materialelor în alte materiale cu proprietăţi diferite: ruginirea, putrezirea, alterarea, arderea, coacerea.
Caracteristici şi proprietăţi ale corpurilor
Comportamente de adaptare la plante şi animale: reacţii de apărare şi adaptare la lumină, umiditate, vânt, frig.

Clasa a V-a

Noţiuni introductive.
• Medii de viaţă.
• Diversitatea în lumea plantelor.
Alcătuirea generală a unei plante cu flori.
• Celula vegetală.
• Țesuturi vegetale.
• Organele vegetative.
Rădăcina.
Tulpina.

Clasa a VI-a

Noţiuni introductive.
• Medii de viaţă.
• Diversitatea lumii animale.
• Elemente generale de etologie.
Alcătuirea generală a unui mamifer.
• De la celulă la organism.
• Funcţii de bază ale organismului animal.
• Relaţie - sensibilitatea şi miscarea.
• Nutriţie - sistem digestiv, sistem circulator, sistem respirator, sistem excretor.
• Reproducere - sistem reproducător.

Clasa a VII-a

Noţiuni introductive.
 Sistemul nervos.
 Neuronul.
 Măduva spinării.
 Encefalul.
 Noţiuni generale de igienă.

Clasa a VIII-a


Organizarea materiei vii.
• Niveluri de organizare a materiei vii.
• Biotopul, biocenoza.
• Ecosistemul; clasificare generală.

Clasa a IX-a

Celula - unitatea structurală şi funcţională a vieţii.
Noţiuni introductive.
Tipuri fundamentale de celule: procariote, eucariote.
Structura, ultrastructura şi rolul (enunţarea funcţiei fără descrierea mecanismelor) componentelor celulei: procariote (structură) şi eucariote.
Învelişul celulei, membrană celulară - model mozaic fluid, perete celular, citoplasmă: fundamentală
structurată - organite celulare: reticul endoplasmatic, ribozomi, mitocondrii, aparat Golgi, lizozomi, centrozom, plastide, vacuole, incluziuni;
nucleu - membrană nucleară, nucleoli, carioplasmă-cromatină (acizii nucleici- tipuri şi rol);

Clasa a X-a

Țesuturi vegetale şi animale: clasificare, structură, rol.
Țesuturi vegetale:
embrionare (primare - apicale, intercalare, secundare);
definitive (de apărare - epidermă, fundamentale - asimilatoare, de depozitare; conducătoare - lemnoase şi liberiene, mecanice, secretoare);
Țesuturi animale:
epiteliale: (de acoperire, secretoare - tipuri de glande; senzoriale);
conjunctive: (moi, semidure, dure - osos compact şi osos spongios); sângele;
muscular: (striat, neted);
nervos: (neuronul, celula glială);

Structura şi funcţiile fundamentale ale organismelor vii:
Nutriţia autotrofă: Fotosinteza:
frunza - structură (epidermă superioară, epidermă inferioară, stomate)
structură şi rol, mezofil - ţesuturi: palisadic, lacunar, nervuri);
fotosinteza: ecuaţie chimică, etape (fără mecanismul intim al fotosintezei), evidenţiere (după CO2 absorbit, după substanţă organică produsă, după O2 produs), importanţă rolul pigmenţilor asimilatori (clorofila a şi clorofila b);
Nutriţia heterotrofă:
heterotrofia la fungi: saprofită, parazită, exemple, importanţă
heterotrofia la plante: parazită
nutriţia simbiontă (licheni);
digestia la animale: tipuri de digestie (intracelulară, extracelulară);
sistem digestiv la mamifere: tub digestiv (componente - localizare, morfologie, fără structura peretelui) şi glande anexe (glande salivare, ficat, pancreas exocrin - localizare), rolul lor în digestia chimică a alimentelor.

Clasa a XI-a

Alcătuirea corpului uman
Topografia organelor şi sistemelor de organe - planuri şi raporturi anatomice; niveluri de organizare: celula, ţesuturi, organe, sisteme de organe, organism (observaţii micro şi macroscopice).

Funcţiile fundamentale ale organismului uman.
Funcţiile de relaţie.
Sistemul nervos:
• clasificarea sistemului nervos din punct de vedere topografic şi funcţional;
• proprietăţile neuronului, sinapsa;
• sistemul nervos somatic: funcţia reflexă - actul reflex, *reflexe somatice, necondiţionate,
condiţionate; funcţia de conducere - clasificarea căilor de conducere şi rolul acestora, căi
ascendente şi descendente, distribuţia şi rolul nervilor spinali şi cranieni;
• sistemul nervos vegetativ - clasificare, efecte ale stimulării simpaticului şi parasimpaticului,
actul reflex vegetativ simpatic şi parasimpatic, reflexe vegetative.


Clasa a XII-a

Genetică moleculară.
Obiectul de studiu, scurt istoric;
Acizii nucleici - compoziţia chimică
- structura primară şi secundară a ADN;
- tipuri de ARN, structură şi funcţii;
- funcţia autocatalitică şi heterocatalitică.

SEMESTRUL AL II-LEA

CLASA I


Cunoaşterea mediului
CONȚINUTURI
• Plante si animale
- Observarea unor plante/unor animale din mediul apropiat al copilului şi/sau de la coltul viu al clasei.
- Recunoasterea si denumirea partilor componente ale unei plante (radacina, tulpina, frunze, flori, fructe)/ale corpului unui animal (cap, trunchi, membre).
• Fenomene ale naturii
- Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet - recunoastere în natura sau cu ajutorul unor materiale didactice.
- Anotimpurile: denumire, lunile anotimpurilor, succesiunea lor, caracteristici (fenomene ale naturii, modificari în lumea vie si activitati ale oamenilor specifice fiecarui anotimp).
• Educatie pentru sanatate
- Igiena corpului.
- Igiena alimentatiei.


CLASA A II-A

CONȚINUTURI
• Plante si animale.
- Asemănări si deosebiri între plante şi animale.
- Influenţa factorilor de mediu asupra plantelor şi a animalelor.
• Efectele unor fenomene ale naturii asupra vieţuitoarelor
- Modificări în viaţa plantelor şi a animalelor, determinate de succesiunea anotimpurilor.
- Activităţi ale omului specifice fiecărui anotimp, în mediul rural sau urban.
• Educaţie pentru sănătate
Igiena locuinţei.
Igiena clasei.
• Mediul înconjurător şi protejarea lui.
- Acţiuni ale copiilor, care dăuneaza mediului natural.
-Protejarea mediului de catre copii.


CLASA A III-A

CONȚINUTURI
Caracteristici şi proprietăţi ale corpurilor
• Stări de agregare (solid / lichid / gaz) - identificare în funcţie de formă şi volum.
• Corpuri cu viaţă şi fără viaţă: plante şi animale; materiale naturale şi prelucrate. Utilizări.
• Rolul structurilor de bază ale organismelor vii
o rolul componentelor observabile la plante: rădăcină, tulpină, frunză, floare, fruct, sămânţă
o rolul componentelor observabile şi a unor organe interne la animale şi la om: cap, trunchi, membre, organe de simţ, stomac, plămâni, inimă, rinichi, schelet
• Principalele grupe la animale (mamifere, păsări, peşti, reptile, insecte) - caracteristici generale.
• Modalităţi de menţinere a stării de sănătate: dietă, igiena personală, exerciţiul fizic etc.
• *Reacţia la stimuli şi organele de simţ.

Transformări ale corpurilor şi materialelor
• Soarele - sursă de schimbări periodice în mediul înconjurător: lumină - întuneric, zi - noapte, anotimpurile).
• Transformări de stări de agregare (topire, solidificare, vaporizare, condensare). Circuitul apei în natură.
• Surse de energie (vântul, soarele, căderile de apă, arderea combustibililor, hrana).Utilizări.

Omul şi mediul
• Apa, aerul, solul. Surse de apă - tipuri, localizare, utilizări.
• Protejarea mediului.

CLASA A IV-A

CONȚINUTURI
Caracteristici şi proprietăţi ale corpurilor
• Planetele sistemului solar.

Transformări ale corpurilor şi materialelor
• Ciclul vieţii: naştere, creştere şi dezvoltare, înmulţire, moarte. Cicluri de viaţă ale organismelor (plante, fluturi, broaşte, oameni).
• Transformări ale materialelor în alte materiale cu proprietăţi diferite: ruginirea, putrezirea, alterarea, arderea, coacerea.
Omul şi mediul
• Medii de viaţă: grădina, pădurea, balta, *delta, *peştera, *mările calde, *oceanul. Relaţii de hrănire.
• Resurse naturale: apă, soluri, roci, minerale, lemn, combustibili, hrană. Protejarea lor.

CLASA A V-A

Diversitatea lumii vii.
Clasificarea lumii vii în cele cinci regnuri - regn-grupe de organisme, exemple, impactul lor asupra mediului şi a vieţii omului
Bacterii
Alge
Ciuperci
Licheni
Muschi
Ferigi
Gimnosperme - Molidul
Angiosperme - Dicotiledonate - Macesul


CLASA A VI-A

Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare din Regnul animal
Animale nevertebrate - Artropodele
Arahnide - Păianjenul cu cruce
Crustacei - Racul de râu
Insecte - Fluturele alb al verzei, Carabusul de mai, Albina
Animale vertebrate
Peşti de apă dulce - Crapul
Peşti marini şi oceanici - Rechinul
Amfibieni: Broasca de lac
Reptile: Șopârla verde, Șarpele de casă, Broasca testoasă, Crocodilul de Nil
Păsări: Porumbelul

CLASA A VII-A

Funcţiile organismului uman, baza lor anatomică şi noţiuni elementare de igienă
Funcţiile de relaţie - Sistemul locomotor (alcătuirea sistemului osos, tipuri de articulaţii după mobilitate şi exemple, principalele grupe de muşchi scheletici, proprietăţi, fiziologia sistemului locomotor, rolul oaselor, al articulaţiilor şi al muşchilor în realizarea mişcării, elemente generale de igienă).
Funcţii de nutriţie:
Sistemul digestiv şi digestia (alimentele şi importanţa lor, alcătuirea sistemului digestive, fiziologia sistemului digestive, elementele generale de igienă)
Sistemul circulator şi circulaţia sângelui (mediul intern: sânge, lichid interstiţial, limfă).

CLASA A VIII-A

Relaţii trofice în ecosisteme
Reţele trofice: categorii trofice, lanţuri şi reţele trofice, niveluri şi piramide trofice în ecosisteme.
Circuitul materiei şi energiei - noţiuni generale
Echilibre şi dezechilibre în ecosisteme (deteriorarea mediului prin poluare, supraexploatare, introducerea de noi specii în ecosisteme, antropizarea).

CLASA A IX-A

Ereditatea şi variabilitatea lumii vii
Concepte: ereditate, variabilitate;
Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare:
Legile mendeliene ale eredităţii: legea purităţii gameţilor, legea segregării independente a perechilor de caractere, abateri de la segregarea mendeliană (codominanţă);
Teoria cromozomală a eredităţii: schimb reciproc de gene între cromozomii omologi.
Recombinare genetică: - recombinare intracromozomală
Determinism cromozomal al sexelor (fără subtipuri );
Influenţa mediului asupra eredităţii (mutaţii, clasificare, factori mutageni);
Genetică umană: boli ereditare - clasificare şi exemple, sfaturi genetice.
Inginerie genetică: sinteza artificială de gene şi transferul interspecific, clonarea.
Diversitatea Lumii Vii:
Noţiuni introductive: taxoni (regn, încrengătură, clasă, ordin, familie, gen, specie) nomenclatură binară, procariot, eucariot;
Virusuri: caractere generale, clasificare (adenovirusuri, ribovirusuri - exemple la plante, animale* şi om), structură, multiplicare;
Regnuri: - clasificare; caracterizare generală - mediul şi modul de viaţă, morfologie, tipul de locomoţie, de nutriţie, de respiraţie, de reproducere (fără cicluri evolutive), importanţă, (la fiecare grup se prezintă caractere de regn, încrengătură, clasă şi exemple reprezentative);
Monera: - Bacterii: eubacterii;
Protiste: sporozoare; alge (alge unicelulare), euglene;
Fungi: ascomicete; bazidiomicete; Licheni

CLASA A X-A


Funcţii de Nutriţie
Circulaţia:
Circulaţia la plante (structura primară a rădăcinii şi tulpinii la angiosperme dicotiledonate, absorbţia apei şi sărurilor minerale: localizare, mecanismele absorbţiei, circulaţia sevelor: forţe care contribuie la circulaţia sevelor)
Circulaţia la animale: mediul intern la mamifere (sângele - compoziţie, rol, sistem circulator la mamifere: inimă (localizare, structura macroscopică, rol), vase de sânge (artere, vene, capilare, rol), boli ale sistemului circulator la om (varicele, ateroscleroză, hipertensiunea arterială, infarct miocardic, accident vascular cerebral) - manifestări, cauze şi prevenire.
Excreţia:
Excreţia la plante: transpiraţia prezentare generală, localizare, gutatia;
Excreţia la animale: sistem excretor la mamifere: căi urinare şi rinichi (localizare, structură şi rol - fără mecanismul formării urinei); boli ale sistemului excretor la om (litiază urinară, insuficienţă renală cronică) - manifestări, cauze şi prevenire.
Funcţii de Relaţie
Sensibilitatea:
Sensibilitatea şi mişcarea la plante:
Sensibilitatea la animale: organe de simţ la mamifere (ochiul, urechea, nasul, limba, pielea) structură şi rol, deficienţe senzoriale la om; miopia, hipermetropia, strabism, astigmatism, surditatea), manifestări, cauze şi remedii;

CLASA A XI-A

Funcţiile Fundamentale Ale Organismului Uman
Funcţiile de Relaţie
Mişcarea
Sistemul Osos: scheletul - alcătuire, rol, creşterea în lungime şi grosime a oaselor, tipuri de articulaţii; noţiuni elementare de igienă şi patologie: deformări, fracturi, entorse, luxaţii, boli reumatismale.
Sistemul Muscular: muşchi scheletici: principalele grupe, tipuri de contracţii; structura si fiziologia fibrei musculare; noţiuni elementare de igienă şi patologie: oboseala şi forţa musculară, întinderi şi rupturi musculare, distrofii musculare;
Funcţiile de Nutriţie
Digestia şi Absorbţia: transformări fizico-chimice ale alimentelor în tubul digestiv; absorbţia intestinală fiziologia intestinului gros; noţiuni elementare de igienă şi patologie: carii dentare, stomatită, faringită, enterocolite, ocluzie intestinală, ciroză hepatică, litiază biliară, pancreatită, constipaţie.
Circulaţia: grupe sanguine, imunitate, coagularea sângelui;


CLASA A XII-A

Genetică umană
Genomul uman - complementul cromozomial
Determinismul genetic al principalelor caractere fenotipice umane
Mutageneza si teratogeneza: anomalii cromozomiale asociate cancerului uman, fenotipul cancerului, agenti carcinogeni
Imunogenetica (antigene, alergeni si anticorpi)
Domenii de aplicabilitate si consideratii bioetice în genetica umană: sfaturile genetice; diagnosticul prenatal; fertilizarea in vitro; clonarea terapeutică terapia genică.
Ecologie umană: caracteristicile ecosistemelor antropizate si modalităti de investigare, particularităti ale biotopului si biocenozei, relatii interspecifice în ecosistemele antropizate

 
© Editura Succes Deplin din 2002 până în prezent. Toate drepturile rezervate. All rights reserved.